VKCI – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

Pracoviště: Jiráskova 419
Mobil: 774 262 243
E-mail: vkci@vkci.cz

Web: www.vkci.cz

Občanská poradna
Poskytuje lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat.

Sociálně terapeutická dílna
Prostřednictvím poskytování služby se na pracovní návyky u osob se zdravotním postižením.

Vzdělávací centrum
Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Knihovna
Specializovaná knihovna, která shromažďuje odbornou literaturu v oboru sociálních služeb, neziskových organizací a literaturu z oborů souvisejících.