Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Mlýnská dolina

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982.
Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou.
V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel. Provoz zahajuje slavnostní program s ukázkami řemesel, v červnu se tu konají kovářská setkání, v srpnu rybářský den. Prohlídka s průvodcem trvá 60 minut.

Valašská dědina

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.
První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách.
V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí. Prohlídka s průvodcem trvá 120 minut.

Dřevěné městečko

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě. Bylo otevřeno roku 1925 a prezentuje způsob života na malém městečku v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika folklorních festivalů. Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut.
Obraz městečka tvůrci muzea vytvořili pomocí originálních budov přenesených z rožnovského náměstí, které jsou postupem času doplňovány o další stavby, originály i kopie. V Dřevěném městečku si tak můžete prohlédnout Fojtství z Velkých Karlovic, Palírnu z Lačnova, kostel sv. Anny z Větřkovic a tzv. Valašský Slavín, Billův měšťanský dům, rožnovskou radnici, hostinec U Vašků s kuželnou, hospodu Na posledním groši. Městečko doplňují také hospodářské stavby – sýpky a stodůlky, ale i menší objekty, jako např. klátové úly, malovaný altán atd.
Zdroj: Internetové stránky Valašského muzea v přírodě

Internetové stránky muzea