Předpověď aktivity klíšťat

Aktuální předpověď aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) pro území České republiky: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat


Pro výskyt klíštěte jsou obvyklé listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje a porosty na okrajích vodních toků.
Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách.

Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují. Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu.

S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.

Klíštěte obecné (Ixodes ricinus)