Fotoklub Vsetín

Občanské sdružení FOTOKLUB VSETÍN bylo oficiálně založeno 27. 8. 2008.

Informace organizačního charakteru Vám poskytnou Jan Hrubý, email: jh42@seznam.cz nebo František Novotný, email: nofran@seznam.cz

Historie založení Fotoklubu Vsetín

Od roku 2006 se potkávalo několik členů bývalého vsetínského Fotoklubu „Z“ a Fotoklubu MEZ, kteří nostalgicky vzpomínali na „staré“ fotoklubové časy.Čas uzrál a Honza Hrubý, Bedřich Randýsek, František Novotný, Vladimír Březovský, Zdeněk Hartinger a Milan Ošťádal se dvakrát sešli v průběhu března 2008 na Vsetínském zámku, aby povzpomínali a při té příležitosti vzešel spontánní nápad založit Fotoklub Vsetín jako pokračovatele tradic Fotoklubu „Z“ a Fotoklubu MEZ.

Vše organizačně pomocí Vsetínských novin, Jalovce a webu Vsetín-info dali nejširší vsetínské veřejnosti na vědomí a netrpělivě čekali, jak to dopadne.

První schůzka zájemců o členství ve vznikajícím Fotoklubu Vsetín se uskutečnila 23. 4. 2008 na vsetínském zámku. K překvapení organizátorů se dostavilo 26 zájemců o fotografii a po vzájemném představení se byla prakticky ihned zahájena činnost s tím, že přípravné členské schůzky se konaly vždy každou poslední středu v měsíci mimo prázdnin.

Velmi vítanou pomocí bylo zřízení diskusního a informačního dočasného fóra na foto.hovnet.cz, které iniciativně vytvořil Radek Luža, což nám až doposud umožňuje se navzájem informovat a diskutovat o všech akcích a dění ve Fotoklubu Vsetín.
Fotoklub Vsetín už má i své grafické logo, dle našeho názoru velmi pěkné, které pro nás nezištně navrhl vsetínský výtvarník, dlouholetý kamarád a přítel vsetínských fotografů, Josef Dubšík.

První společnou akcí vznikajícího Fotoklubu Vsetín byla akce „Vsetín v červnu 2008 očima Fotoklubu Vsetín“, které se zúčastnilo 13 členů vznikajícího fotoklubu, kteří se prezentovali 154 fotografiemi. Porota z nich vybrala 40 snímků, které byly použity pro stejnojmennou výstavu , která proběhla ve foyeru kina Vatra pod názvem „Lidé a události v proměnách doby“ pořádanou Masarykovou veřejnou knihovnou, Domem kultury s.r.o. a Fotoklubem Vsetín v rámci oslav 700 let města Vsetína.

Skupinka organizátorů ve složení Honza Hrubý, Bedřich Randýsek, Luboš Čevela, Martin Čevela, František Novotný a Radek Kocúrek aktuelně připravovala na organizačních schůzkách 21. 5. 2008 a 14. 6. 2008 programy a náplň prvních členských schůzek.
Mezi tím Honza Hrubý, František Novotný, Radek Luža a Bedřich Randýsek aktivně pracovali na znění stanov Fotoklubu Vsetín, které spolu se žádostí o registraci odeslali 5. 8. 2008 na MV.

Registrace a schválení stanov občanského sdružení Fotoklub Vsetín bylo MV provedeno 15. 8. 2008 pod č. j. VS/1-1/72564/08-R včetně IČO 22726624 a nic už nebránilo oficiálnímu ustavení Fotoklubu Vsetín.

Valná hromada jednomyslně zvolila první historický výbor Fotoklubu Vsetín ve složení:

Prezident – Jan Hrubý
1. Viceprezident – Radomír Luža
2. Viceprezident – Ing.František Novotný
Hospodář – Bedřich Randýsek
Revizní komise – Ing.Martin Čevela a Přemysl Hrubý

Tím bylo učiněno zákonům a předpisům zadost a občanské sdružení FOTOKLUB VSETÍN bylo oficiálně 27. 8. 2008 založeno.

Jak se bude činnost Fotoklubu Vsetín dále vyvíjet, jak s ní budeme spokojeni, to už je v rukou nás, zakládajících a dalších nových členů a lze si jen přát, aby vydržela minimálně dalších 50 let tak jako předcházející Fotokluby „Z“ a MEZ.

Napsal: Honza Hrubý Ve Vsetíně 10. září 2008