ALCEDO Vsetín

Alcedo – středisko volného času Vsetín
Záviše Kalandry 1095
75501 Vsetín

Web: www.alcedovsetin.cz
Tel.: 571 417 704
Mobil.: 737 259 255

Hlavní oblasti a činnosti ALCEDA

  • Pravidelná zájmová činnost – kroužky, kluby a kurzy
  • Příležitostná zájmová činnost, vč. aktivit pro zdravotně postižené děti a mládež
  • Programy ke Dni Země, ke Dni dětí, k českým tradicím, spolupráce na kulturně společenských akcích ve městě (Valašské záření, Mikulášský den), exkurze
  • Prázdninová a víkendová činnost – tábory, prázdninové programy, letní školy, odborná soustředění, víkendovky
  • Individuální práce s talenty – speciální kroužky, individuální konzultace, vedení seminárních, diplomových a soutěžních prací, galerie, zkušebna pro kapely a muzikanty
  • Organizace soutěží – recitace, programování, výtvarné a literární soutěže
  • Spontánní činnost – přístup do kluboven a klubu, informační centrum, otevřená sportoviště, zkušebna pro kapely, galerie atd.
Alcedo Vsetín